MISJA

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu, z najwyższą starannością kształci, pomaga i reprezentuje swoich członków.


MISJA

Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu, z najwyższą starannością kształci, pomaga i reprezentuje swoich członków.

  ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEJ CZYTELNI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Znalezione obrazy dla zapytania ibuk libra logo

                                                                       Szanowni Członkowie DOIPIP we Wrocławiu

Uprzejmie informujemy i zachęcamy do rejestracji i skorzystania z bezpłatnego dostępu do wirtualnej platformy IBUK libra, całodobowej wirtualnej czytelni oferującej obszerny zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych i popularnonaukowych./ WNIOSEK DO POBRANIA: TUTAJ                          

 
            UWAGA KONKURS, ATRAKCYJNE NAGRODY
           
Zespół redakcyjny biuletynu W CIENIU CZEPKA serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy artykuł związany 
 z profilaktyką zdrowotną. Szczegóły znajdziecie Państwo w poniższym regulaminie 
Serdecznie zapraszamy !
 

                      Regulamin (do pobrania tutaj)


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZDZIELENIA KOLEJNEJ RATY PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA OKRES OD DNIA 01.09.2016 DO 31.08.2017R.   (do pobrania tutaj)

OPINIOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Szanowni Świadczeniodawcy,

W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane prze pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej , Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2016r. do 31.08. 2017r. po 1 sierpnia 2016r.

Wzór wniosku (do pobrania tutaj)

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku (do pobrania tutaj)

1. Stanowisko Dolnośląskiej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu z dnia 26 września 2015 r. W sprawie opiniowania przez upoważnionych przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Stanowisko9.PDF

2. Uchwała nr 200/2015/VI DORPiP we Wrocławiu z dnia 20.10.2015r. ws. zasad, organizacji i sposobu opiniowania wniosków w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/download_pl_import_Uchwala.PDF

3. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1628).

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/D2015000162801.pdf

4. Informacja dla pielęgniarek zatrudnionych w punktach szczepień i gabinetach zabiegowych

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/pismo%20do%20pielegniarek.PDF

-Zarządzenie nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/2016_050_DSOZ%20-%20Zarzadzenie.pdf

-uzasadnienie do Zarządzenia 

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Uzasadnienie%20do%20zarzadzenia%20nr%2050.pdf

5. Zarządzenie nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju : podstawowa opieka zdrowotna.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-772015dsoz,6426.html

6. Zarządzenie nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015r. zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-702015dsoz,6417.html

7. Zarządzenie nr 39/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-392016dsm,6479.htmlPROŚBA O POMOC DLA PIELĘGNIARKI