Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Zawodowy punkt widzenia

Ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy

Oficjalne czasopismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Co miesiąc

· Najaktualniejsze wydarzenia

· Bezpieczeństwo pracy pielęgniarki i położnej

· Standardy i modele pielęgnowania

· Materiały szkoleniowe

· Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wzory dokumentów

· Porady prawne

· Doniesienia ze świata

Dołącz do grona czytelników MPiP(tu znajdziesz formularz prenumeraty oraz dodatkowe informacje o piśmie) http://arch.nipip.pl/index.php/magazyn/prenumerata

Prenumeratorzy MPIP otrzymują bezpłatnie wszystkie wydania specjalne i plakaty instruktażowe. Mają również pierwszeństwo publikowania twoich artykułów na łamach pisma oraz szansę otrzymania cennych nagród rzeczowych, np. odzież medyczną, zegarki pielęgniarskie, poradniki zawodowe oraz sprzęt medyczny.

Zapraszamy także do grona autorów MPiP – kontakt z redakcją mpip@nipip.pl

Redakcja przygotowuje na prośbę autorów zaświadczenia o publikacji w ogólnopolskim piśmie zawodowym do przedstawienia na uczelni                                                 i pracodawcy. MPIP znajduje się bazie Index Copernicus.


                          
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zapraszają pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału
w XII Ogólnopolskim Konkursie  "Pielęgniarka Roku 2016"

Harmonogram Konkursu (do pobrania TUTAJ)
Karta Zgłoszenia Uczestnika Konkursu (do pobrania TUTAJ)

   
Specjalna oferta kursów językowych dla członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
oraz ich rodzin tylko do końca 2016 roku

eTutor ANGIELSKI 12 miesięcy: 119 zł zamiast 239 zł (50% rabatu)
eTutor NIEMIECKI 12 miesięcy: 84 zł zamiast 169 zł (50% rabatu)

Aby dokonać zakupu wystarczy kliknąć w link:   https://www.etutor.pl/offers/ipip
Więcej informacji TUTAJ
W przypadku szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem firmy: 
Andrzej Felczyński, tel. 797 573 980, email: andrzej.felczynski@langmedia.pl


            UWAGA KONKURS, ATRAKCYJNE NAGRODY
           
Zespół redakcyjny biuletynu W CIENIU CZEPKA serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy artykuł związany 
 z profilaktyką zdrowotną. Szczegóły znajdziecie Państwo w poniższym regulaminie 
Serdecznie zapraszamy !
 

                      Regulamin (do pobrania tutaj)


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZDZIELENIA KOLEJNEJ RATY PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA OKRES OD DNIA 01.09.2016 DO 31.08.2017R.   (do pobrania tutaj)

OPINIOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Szanowni Świadczeniodawcy,

W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane prze pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej , Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2016r. do 31.08. 2017r. po 1 sierpnia 2016r.

Wzór wniosku (do pobrania tutaj)

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku (do pobrania tutaj)

1. Stanowisko Dolnośląskiej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu z dnia 26 września 2015 r. W sprawie opiniowania przez upoważnionych przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Stanowisko9.PDF

2. Uchwała nr 200/2015/VI DORPiP we Wrocławiu z dnia 20.10.2015r. ws. zasad, organizacji i sposobu opiniowania wniosków w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/download_pl_import_Uchwala.PDF

3. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1628).

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/D2015000162801.pdf

4. Informacja dla pielęgniarek zatrudnionych w punktach szczepień i gabinetach zabiegowych

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/pismo%20do%20pielegniarek.PDF

-Zarządzenie nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/2016_050_DSOZ%20-%20Zarzadzenie.pdf

-uzasadnienie do Zarządzenia 

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Uzasadnienie%20do%20zarzadzenia%20nr%2050.pdf

5. Zarządzenie nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju : podstawowa opieka zdrowotna.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-772015dsoz,6426.html

6. Zarządzenie nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015r. zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-702015dsoz,6417.html

7. Zarządzenie nr 39/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-392016dsm,6479.htmlPROŚBA O POMOC DLA PIELĘGNIARKI


                 

javascript:nicTemp();                                                                            javascript:nicTemp();