WYNIKI II ETAPU KONKURSU PIELĘGNIARKA/ PIELĘGNIARZ ROKU 2016 - w zakładce Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie


UWAGA!

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEJ CZYTELNI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH


Znalezione obrazy dla zapytania ibuk libra logo


                                                                       Szanowni Członkowie DOIPIP we Wrocławiu

Uprzejmie informujemy i zachęcamy do rejestracji i skorzystania z bezpłatnego dostępu do wirtualnej platformy IBUK libra

                                                                                     CZYM JEST IBUK LIBRA?

Całodobowa wirtualna czytelnia oferująca obszerny zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych i popularnonaukowych umożliwiająca:

-szybki dostęp do biblioteki z dowolnego miejsca,

-możliwość czytania na urządzeniach mobilnych,

-szybki podgląd pełnych tekstów,

-zaawansowane narzędzia pracy z tekstem np. zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN,

-spersonalizowaną sferę publikacji w chmurze (osobiste konto myIBUK)

Technologia IBUK Libra nie wymaga instalowania specjalnego oprogramowania i jest w pełni bezpieczna dla urządzenia użytkownika.

                                                                                    JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Oferta skierowana jest wyłącznie dla Pielęgniarek i Położnych będących członkami Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, którzy wypełniony wniosek wraz z załącznikami zawierającymi oświadczenie o opłacaniu składek i aktualizację danych (WNIOSEK wraz z załącznikami do pobrania-tutajzłożą osobiście lub drogą pocztową w biurze DOIPIP we Wrocławiu.

UWAGA!

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku opłacania składek na podstawie Uchwały Nr 18 i 22§4 pkt.1-8 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych z dnia 01 lutego 2016 należy okazać stosowne zaświadczenie.

W celu dokonania rejestracji należy wejść na stronę: http://libra.ibuk.pl/ kliknąć w prawym górnym rogu zakładkę Zarejestruj się

wprowadzić: e-mail oraz indywidualnie utworzone hasło (otrzymany w izbie PIN nie jest hasłem, PIN należy dodać po ponownym zalogowaniu).

Proces rejestracji oraz instruktaż użytkowania platformy oraz osobistej półki omówione są w poniższych linkach:

https://www.youtube.com/watch?v=LWWktdghscY

https://www.youtube.com/watch?v=p-DQnp1fvgI  

https://www.youtube.com/watch?v=7GNxlHtmtWk

UWAGA: Osoby, które były dotychczasowymi użytkownikami platformy IBUK obowiązuje taka sama procedura.
Magazyn Pielęgniarki i Położnej

Zawodowy punkt widzenia

Ogólnopolski miesięcznik zawodowo-środowiskowy

Oficjalne czasopismo Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Co miesiąc

· Najaktualniejsze wydarzenia

· Bezpieczeństwo pracy pielęgniarki i położnej

· Standardy i modele pielęgnowania

· Materiały szkoleniowe

· Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i wzory dokumentów

· Porady prawne

· Doniesienia ze świata

Dołącz do grona czytelników MPiP(tu znajdziesz formularz prenumeraty oraz dodatkowe informacje o piśmie) http://arch.nipip.pl/index.php/magazyn/prenumerata

Prenumeratorzy MPIP otrzymują bezpłatnie wszystkie wydania specjalne i plakaty instruktażowe. Mają również pierwszeństwo publikowania twoich artykułów na łamach pisma oraz szansę otrzymania cennych nagród rzeczowych, np. odzież medyczną, zegarki pielęgniarskie, poradniki zawodowe oraz sprzęt medyczny.

Zapraszamy także do grona autorów MPiP – kontakt z redakcją mpip@nipip.pl

Redakcja przygotowuje na prośbę autorów zaświadczenia o publikacji w ogólnopolskim piśmie zawodowym do przedstawienia na uczelni                                                 i pracodawcy. MPIP znajduje się bazie Index Copernicus.


                          
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zapraszają pielęgniarki i pielęgniarzy do udziału
w XII Ogólnopolskim Konkursie  "Pielęgniarka Roku 2016"

Harmonogram Konkursu (do pobrania TUTAJ)
            UWAGA KONKURS, ATRAKCYJNE NAGRODY
           
Zespół redakcyjny biuletynu W CIENIU CZEPKA serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy artykuł związany 
 z profilaktyką zdrowotną. Szczegóły znajdziecie Państwo w poniższym regulaminie 
Serdecznie zapraszamy !
 

                      Regulamin (do pobrania tutaj)


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ROZDZIELENIA KOLEJNEJ RATY PODWYŻEK DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZA OKRES OD DNIA 01.09.2016 DO 31.08.2017R.   (do pobrania tutaj)

OPINIOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Szanowni Świadczeniodawcy,

W związku z obowiązkiem uzyskania opinii w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane prze pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej , Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu prosi o składanie wniosków o udzielanie opinii za okres od 01.09.2016r. do 31.08. 2017r. po 1 sierpnia 2016r.

Wzór wniosku (do pobrania tutaj)

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku (do pobrania tutaj)

1. Stanowisko Dolnośląskiej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu z dnia 26 września 2015 r. W sprawie opiniowania przez upoważnionych przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Stanowisko9.PDF

2. Uchwała nr 200/2015/VI DORPiP we Wrocławiu z dnia 20.10.2015r. ws. zasad, organizacji i sposobu opiniowania wniosków w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/download_pl_import_Uchwala.PDF

3. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1628).

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/D2015000162801.pdf

4. Informacja dla pielęgniarek zatrudnionych w punktach szczepień i gabinetach zabiegowych

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/pismo%20do%20pielegniarek.PDF

-Zarządzenie nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/2016_050_DSOZ%20-%20Zarzadzenie.pdf

-uzasadnienie do Zarządzenia 

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Uzasadnienie%20do%20zarzadzenia%20nr%2050.pdf

5. Zarządzenie nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju : podstawowa opieka zdrowotna.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-772015dsoz,6426.html

6. Zarządzenie nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015r. zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-702015dsoz,6417.html

7. Zarządzenie nr 39/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-392016dsm,6479.htmlPROŚBA O POMOC DLA PIELĘGNIARKI


                 

javascript:nicTemp();                                                                            javascript:nicTemp();