INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO
Uprzejmie informujemy, w dniu 04 sierpnia 2016r. odbędzie się Nadzwyczajne Posiedzenie Prezydium Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Absolwenci kierunków pielęgniarstwo i położnictwo chcący uzyskać Prawo Wykonywania Zawodu, proszeni są o złożenie dokumentów / niezbędny jest dyplom ukończenia studiów / do dnia 02 sierpnia 2016r.
Wykaz dokumentów na stronie internetowej DOIPiP :http://www.doipip.wroc.pl/page/602/PRAWO+WYKONYWANIA+ZAWODU
(19.07.2016r.)OPINIOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE PODZIAŁU DODATKOWYCH ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH NA ŚWIADCZENIA OPIEK ZDROWOTNEJ UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

1. Stanowisko Dolnośląskiej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu z dnia 26 września 2015 r. W sprawie opiniowania przez upoważnionych przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych sposobu podziału środków określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Stanowisko9.PDF

2. Uchwała nr 200/2015/VI DORPiP we Wrocławiu z dnia 20.10.2015r. ws. zasad, organizacji i sposobu opiniowania wniosków w sprawie podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne.

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/download_pl_import_Uchwala.PDF

3. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2015 r. poz 1628).

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/D2015000162801.pdf

4. Informacja dla pielęgniarek zatrudnionych w punktach szczepień i gabinetach zabiegowych

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/pismo%20do%20pielegniarek.PDF

-Zarządzenie nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/2016_050_DSOZ%20-%20Zarzadzenie.pdf

-uzasadnienie do Zarządzenia 

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Uzasadnienie%20do%20zarzadzenia%20nr%2050.pdf

5. Wzory wniosków:

- wzór wniosku nr 1 dla poz:

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Wzor%20wniosku%20nr%201%20dla%20poz%202.pdf

- wzór wniosku nr 2 dla AOS, lecznictwa szpitalnego,opieki długoterminowej itd.:

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Wzor%20wniosku%20nr%202%20dla%20%20AOS,lecznictwa%20szpitalnego,opieki%20dlugoterminowej%20itd8.pdf

- wzór wniosku nr 3 dla nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

http://www.doipip.wroc.pl/files_folder/Wzor%20wniosku%20nr%203%20nocna%20i%20%C5%9Bwiateczna%20opieka%20-1.pdf

6. Zarządzenie nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju : podstawowa opieka zdrowotna.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-772015dsoz,6426.html

7. Zarządzenie nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015r. zmieniające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-702015dsoz,6417.html

8. Zarządzenie nr 39/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-392016dsm,6479.html


PROŚBA O POMOC DLA PIELĘGNIARKI


                 

javascript:nicTemp();                                                                            javascript:nicTemp();

KOROWÓD NADZIEI 
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE