ul. Powstańców Śląskich 50
53-333 Wrocław
NIP 896-10-03-222
tel.: 71/333 57 02
e-mail: info@doipip.wroc.pl

DZIAŁ KSZTAŁCENIA

DOLNOŚLĄSKA OKREGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

WE WROCŁAWIU DZIAŁ KSZTAŁCENIA  PODYPLOMOWEGO

ul. Powstańców Śląskich 50                                        

53 - 333 Wrocław  

Sekretariat, Księgowość:

tel/ fax: 71/ 333 57 08 

Kierownik  Działu  Kształcenia:    

tel.       71/ 364 04 35          

e-mail :  dzialksztalcenia@doipip.wroc.pl

         

DOLNOŚLĄSKA OKREGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

WE WROCŁAWIU DZIAŁ KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO ODDZIAŁ

W LUBINIE 

ul. Odrodzenia 18/2

59-300 Lubin

tel/fax: 76/ 746 42 03

e-mail : dk.lubin@doipip.wroc.pl

 

UWAGA!  

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisem paragrafu 1 pkt. 3 Regulaminu Kwalifikowania i Finansowania Kosztów Kształcenia Podyplomowego organizowanego przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, członkowie DOIPiP:

1. którzy w 2013r. będą ubiegać się o refundację I lub II części kosztów poniesionych za studia lub szkolenie specjalizacyjne,

nie mogą korzystać z bezpłatnych miejsc przedstawionych w ofercie kształcenia podyplomowego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.  

 

 

 

 

Copyrights © 2009 - 2010
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu